Independent Accountant in Poland / Samodzielna Księgowa

Home / Independent Accountant in Poland / Samodzielna Księgowa

Independent Accountant in Poland / Samodzielna Księgowa 

BPiON jest jedną z najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych w zakresie rachunkowości i płac / HR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, założoną przez ekspertów BPO z ponad 20- letnim doświadczeniem. Jesteśmy częścią największego na świecie profesjonalnego sojuszu niezależnych firm prawniczych / audytowych / księgowych GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. rozpoczła działalność operacyjną w Warszawie w Polsce i obecnie poszukuje Księgową w celu rozwoju profesjonalnych usług  w zakresie rachunkowości.

Będąc we właściwym miejscu i we właściwym czasie… słyszałeś o tym? Czas zabłysnąć! Dołącz do nas i wywieraj wpływ na świeżego dostawcę BPO i społeczność outsourcingową! Mamy receptę na rozwój, potrzebujemy pierwszych współpracowników, którzy pomogą nam osiągnąć ten sam sukces w Polsce!

BPiON is one of the fastest growing accounting and payroll/HR outsourcing company in the CEE markets, established by black belt BPO experts with 20+ experiences each. We are part of the world largest professional alliance of independent legal/audit/accounting firms of GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. started its operational activities in Warsaw, Poland and looking for Accountant to develop our professional services in Poland on the field of accounting.

Being on the right place and right time…have you heard of it? It’s time to shine! Join us and create an impact on a fresh BPO provider and the outsourcing community! We have the recipe of growth, we need the first colleagues to help us reaching the same success story in Poland!

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiadać za:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), 
 • przygotowanie deklaracji VAT, CIT oraz JPK, 
 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych i wyciągów bankowych, 
 • wykonywanie działań mających na celu zamknięcie miesiąca (księga główna, środki trwałe, księga magazynowa, księgowanie kosztów i rozliczenia międzyokresowe), 
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, 
 • raportowanie do instytucji zewnętrznych zgodnie z terminami wynikającymi z polskiego prawa (GUS, NBP, US), 
 • bieżący kontakt z Klientem (mailowy i telefoniczny). 

Poszukujemy osoby, która:

 • ma doświadczenie na podobnym stanowisku,  
 • posługuje się programem MS Excel – poziom zaawansowany, 
 • zna jęz. angielski – poziom min. średnio-zaawansowany, 
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – finanse, rachunkowość, 
 • posiada wysokie zdolności komunikacyjne (w mowie i w piśmie), 
 • jest otwarta na pracę z różnymi systemami (m.in. Enova365), 
 • ma dobrą organizację czasu pracy. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • elastyczny czas pracy (8-9:30/16-17:30),
 • możliwości rozwoju w obszarze księgowości,
 • współudział w tworzeniu kultury organizacji i miejsca pracy,
 • kurs języka angielskiego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pyszną kawę/herbatę, prosecco i beer bar
 • Pracuj w naszym nowym biurze zlokalizowanym w jednym z najbardziej luksusowych budynków w Warszawie (biuro WeWork – Hotel Europejski przy Krakowskim Przedmieściu 13)

We are looking for a person who will be responsible for:

 • keeping accounting books (full accounting),
 • preparation of VAT, CIT and JPK declarations,
 • entering and posting accounting documents and bank statements,
 • performing activities aimed at closing the month (general ledger, fixed assets, warehouse ledger, cost accounting and accruals),
 • preparation of periodic and annual financial statements,
 • reporting to external institutions in accordance with the deadlines provided for by Polish law (GUS, NBP, US),
 • ongoing contact with the client (e-mail and telephone).

We are looking for a person who:

 • has experience in a similar positionuses MS Excel  
 • knows the language English at an advanced level – minimum level: intermediate 
 • has a university degree in economics – financeaccounting 
 • has high communication skills (spoken and written),  
 • is open to working with various systems (including Enova365),  
 • has a good organization of working time. 

We offer:

 • employment contract,
 • flexible working hours (8-9: 30 / 16-17: 30),
 • development opportunities in the area of accounting,
 • participation in creating the culture of the organization and workplace,
 • English course,
 • friendly work atmosphere,
 • delicious coffee/tea, prosecco and beer bar,
 • Work in our new office located in one of the most luxurious buildings of Warsaw (WeWork office – Hotel Europejski at Krakowskie Przedmieście 13